BS KREDYT

Drafting of the valuation of an enterprise for the purpose of business trading (to sell or to contribute in kind to a company).

Drafting of “KNOW-HOW” documentation: “The system of earning profit on the market of loan brokerage” and “Development of a company business in loan brokerage”.

"RAGEN" SP. Z O.O.

Preparing business plan of the building and development of the industrial hall (frozen products) located on the plot of land on the Sikorskiego Street in Głogów.

SERBY-GŁOGÓW

Financial analysis and a business plan of starting up catering and hotel services in a building situated in Serby-Głogów on the plot of land register number 207/1.

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.