BS KREDYT

Wykonanie wyceny wartości przedsiębiorstwa do celów obrotu gospodarczego (sprzedaży
i wniesienia aportem do Spółki).

Opracowanie dokumentacji "KNOW-HOW" pn: "System zarobkowania na rynku pośrednictwa kredytowego" oraz "Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w zakresie pośrednictwa kredytowego".

"RAGEN" SP. Z O.O.

Opracowanie biznes planu budowy i zagospodarowania hali przemysłowej - mrożonek, położonej na działce przy ulicy Sikorskiego w Głogowie.

SERBY-GŁOGÓW

Wykonanie analizy finansowej oraz biznesplanu w uruchomieniu usług gastronomiczno-hotelowych w obiekcie położonym w Serby-Głogów na działce ewidencyjnej nr 207/1.

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.