EKO-DROM

Opracowanie dokumentacji technicznej przyłączy elektrycznych dźwigu - żurawia typ: Potain GTMR386 A, zaplecza budowlanego wraz z barakami na III etapie budowy.

TADMAR

Analiza konkurencyjności i rynku branży instalacyjno - sanitarnej miasta Głogów woj. dolnośląskie oraz doradztwo w zakresie wynajmu powierzchni magazynowo - biurowych w Głogowie.

MONTAREM

Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i modernizacji hali produkcyjnej
nr 2 Głogów ul. Portowa 1.

URZĄD GMINY SZLICHTYNGOWA

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont chodnika wzdłuż pierzei północnej Rynku w Szlichtyngowej, pow. wschowski.

Opracowanie koncepcji modernizacji kotłowni wraz z sieciami cieplnymi.

BIURO PROJEKTOWE "PROCOLOR"

Opracowanie dokumentacji p.n. "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych" dla zadania: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 w woj. lubuskim."

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
W ZIELONEJ GÓRZE

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej wszystkich branż i ocena stanu technicznego nieruchomości zabudowanej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego kompleksu budynków Szpitala Wojewódzkiego w Ciborzu , powiat świebodziński .

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.