Przygotowywanie projektów inwestycyjnych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE, NFOŚiGW

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.