Badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne:
  • dla potrzeb projektowania obiektów budowlanych oraz planowania przestrzennego
  • w celu ustalenia przyczyn awarii budowlanych oraz oceny stanu technicznego budowli,
    a w szczególności obiektów zabytkowych
Badania wstępne warunków gruntowo-wodnych w celu ustalenia przydatności działek budowlanych pod zabudowę na etapie ich zakupu

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.