Kompleksowa analiza przedsięwzięć inwestycyjnych (studium wykonalności, określenie efektywności ekonomicznej)
Analizy ekonomiczno-prawne przedsiębiorstw, spółek, opracowywanie projektów naprawczych, diagnoz ekonomiczno-finansowych, opinii, ekspertyz prawnych
Analizy społeczno-ekonomiczne dla miast i gmin (opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych, założeń budżetowych, prognoz budżetowych, wyszukiwanie źródeł finansowania inwestycji miejskich i gminnych)

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.