Opracowywanie i wdrażanie programów restrukturyzacji (restrukturyzacja finansowa, technologiczna, zatrudnienia, majątkowa, marketingowa)

Przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z procedurami FIDIC, wymogami Unii Europejskiej oraz ustawy zamówień publicznych)
Opracowywanie:
  • strategii, planów i programów z zakresu ochrony środowiska
  • dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz innych dokumentacji geologiczno-inżynierskich
  • projektów geotechnicznych oraz projektów robót geologicznych
  • opini geotechnicznych

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.